Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Dom

Wady obiektu – jak wygrać spór prawny z wykonawcami budynku?

Inwestycje budowlane to przedsięwzięcia o tyle dochodowe, co i kosztowne. Tego typu projekty wymagają ogromnych środków, ale również dużo czasu zanim zostaną ukończone. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby rezultat końcowy w pełni spełniał oczekiwania inwestora. Jednakże nawet bardzo uważne podejście do kwestii wyboru właściwych wykonawców nie eliminuje ryzyka zaistnienia wady obiektu. Jakie działania powinno się podjąć w takich sytuacjach? Należy mieć świadomość przysługujących nam praw, w tym terminów, w jakich można zgłaszać poszczególne przysługujące nam roszczenia.

Podstawy prawne

Najprościej sytuacja wygląda w przypadku, jeżeli podczas zawierania umowy o roboty budowlane uwzględniono możliwość wystąpienia wad obiektu. Wtedy można wyraźne określić, jakie konsekwencje czekają wykonawców, którzy doprowadzili do ich powstania. Podpisywana umowa powinna zawierać konkretne kary umowne, które poniesie firma budowlana w przypadku zaistnienia wad fizycznych budynku i nieusunięcia ich w określonym terminie. Oczywiście zdarzają się przypadki, w których takie kwestie nie zostały uregulowane w kontrakcie. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość dochodzenia swoich praw? Odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w przepisach regulujących  odpowiedzialność wykonawcy na podstawie rękojmi lub ogólną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Okres odpowiedzialności na roboty budowlane na podstawie rękojmi wynosi 5 lat. Inwestor może w tym czasie zgłosić usterki wynikające z niewłaściwego wykonania prac. Wykonawca odpowiada również za wadliwość użytych materiałów, jeśli sam je dostarczył. Jeśli materiały budowlane zostały dostarczone przez inwestora, a usterka wynika właśnie z ich wadliwej jakości, ustalenie odpowiedzialności może być trudne. Jeśli inwestor wykaże wadę budynku zaistniałą z winy wykonawców, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy, chyba że wykonawca usunie usterkę.

Inwestor może się także zdecydować na dochodzenie swoich praw z tytułu ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Artykuł 471 k.c. jasno określa, iż za szkodę wynikającą z wadliwego wykonania robót odpowiedzialność ponosi wykonawca. Musi on naprawić zaistniałą szkodę, lecz najpierw musi zostać udowodniony związek między zachowaniem wykonawcy a powstałą wadą i w konsekwencji szkodą, jaka ponosi inwestor z powodu jej istnienia. Ten proces może być niezwykle trudny i zazwyczaj wymaga zaangażowania biegłego z zakresu budownictwa. Rzadko która firma budowlana będzie skłonna do przyznania się do winy. Trzeba przygotować się na długotrwały proces sądowy.

Jak skutecznie dochodzić swoich praw?

Postępowania sądowe dotyczące spraw budowlanych są bardzo często skomplikowane. Wynika to przede wszystkim konieczności dysponowania wiedzą specjalistyczną oraz często z interpretacją postanowień umownych, które bywają niejednoznaczne. Trudność sprawy zależy także w dużej mierze od sposobu, z którego korzysta się w dochodzeniu swoich praw. Inaczej wygląda postępowanie w przypadku roszczenia z tytułu rękojmi, a inaczej jeżeli działa się na podstawie artykułu 471 kodeksu cywilnego. Istnieje jednakże sposób na znaczne uproszczenie całego procesu. Wystarczy skorzystać z pomocy kancelarii radców prawnych. Najlepiej wybrać tych radców, którzy specjalizują się w prawie budowlanym i wiedzą, jak skutecznie prowadzić tego typu sprawy. Ich doświadczenie pozwoli podjąć działania niezbędne, aby wygrać sprawę w możliwie jak najkrótszym czasie.

Sprawy dotyczące odpowiedzialności wykonawców za wady obiektu są znane ze swojego zawiłego i długotrwałego charakteru, dlatego też stanowią doskonały przykład postępowania, w którym udział radców prawnych jest niezwykle pomocny lub wręcz niezbędny.

Powiązane wpisy

Domowa i profesjonalna pielęgnacja dywanów

admin

Ogrzewanie propanem to ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego domu

admin

Fotowoltaika w dużych miastach – postaw na OZE

admin