Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Biznes Dom Lifestyle Technologie

Fotowoltaika w dużych miastach – postaw na OZE

Duże miasta i wielkie aglomeracje mają ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednym ze skutków tak dużego zużycia energii jest rosnące zanieczyszczenie powietrza, którego podstawowym źródłem jest emisja z domowych palenisk, spaliny samochodów, a także  scentralizowane źródła emisji, jakimi są węglowe elektrociepłownie.

Rozwiązaniem w tej dotychczas nierównej walce ze smogiem jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Należy starać się, by ograniczyć zużycie prądu produkowanego metodami tradycyjnymi. Alternatywne źródła energii z powodzeniem mogą być wprowadzane do przestrzeni miejskiej, co przynosi korzyści środowiskowe, ekonomiczne, a także wizerunkowe

OZE w miastach

W aglomeracjach miejskich można spotkać wiele małych systemów fotowoltaicznych. Na przykład parkometry, sygnalizacje świetlne, znaki drogowe czy oświetlenia przystanków mogą być zasilane niewielkimi modułami pv. Do takich celów wykorzystuje się panele polikrystaliczne, które kosztują mniej niż panele monokrystaliczne. Te drugie są wykorzystywane w innego rodzaju mikroinstalacjach, m.in. przy wypożyczalniach rowerów miejskich w Warszawie. 

Ławki fotowoltaiczne w miastach

Przy wprowadzaniu OZE do miejskiej przestrzeni należy uwzględniać również design. W Białymstoku i Gostyninie ławki w parkach czy na skwerach zyskały nową funkcję. Zostały wyposażone w moduły pv oraz po dwa porty USB do ładowania urządzeń elektronicznych i stacje do ładowania bezprzewodowego. Energia  elektryczna, jaka jest wytwarzana przez zainstalowaną przy ławkach fotowoltaikę, umożliwia ładowanie telefonów laptopów. Rozwiązanie ma pomóc mieszkańcom, którym rozładowały się te urządzenia, a także stanowić zachętę do pracy na świeżym powietrzu.  

W wielu miastach Europy wykorzystuje się podobne rozwiązania i łączy mikroturbiny wiatrowe z fotowoltaiką. Zastosować je można na wiatach, dzięki czemu również zyskujemy energię do ładowania urządzeń mobilnych, bądź na latarniach miejskich, a wtedy energia spożytkowana jest do ich zasilania. 

 W Polsce branża miejskich turbin wiatrowych dopiero się rozwija, ale już można mówić o pierwszych osiągnięciach w tej kwestii. W Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uruchomiono instalację wiatrową, która generuje energię, jaka w awaryjnej sytuacji może zostać oddana do uczelnianej sieci.

Nie zawsze jest tak łatwo

Niestety nie zawsze i nie wszędzie można wykorzystać OZE w przestrzeni miejskiej. Nowoczesne, designerskie rozwiązania nie mogą być wprowadzone w zabytkowych częściach miast. Niezwykle istotne jest bowiem, by instalacja OZE była zgodna z miejscowym zagospodarowaniem przestrzennym, a także z planem konserwacji zabytków.

Warto jednak pomyśleć o zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków miejskich. Dobrym przykładem mogą być Indie, gdzie aż 40% całej energii pochodzącej ze konwersji promieniowania słonecznego pochodzi właśnie z fotowoltaiki umieszczonej na dachach.

Miejscami ogólnie nadającymi się na budowę takiej instalacji są m.in. dachy bibliotek, szkół, uczelni, bloków mieszkalnych. Instalację fotowoltaiczną można by z powodzeniem umieścić na dachach stacji benzynowych oraz większych przemysłowych obiektów. 

Powiązane wpisy

Jak zadbać o wentylację w kuchni restauracyjnej?

admin

Co to jest Business Intelligence i dlaczego może być ważne dla rozwoju firmy?

admin

Proces sterylizacji w medycynie – niezbędne przyrządy

admin