Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Dom

Odszkodowanie budowlane a brak przeglądu technicznego

Obowiązek przeprowadzania regularnych okresowych przeglądów budynków mieszkalnych leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jeżeli tego nie dopilnujemy, nie tylko nie będziemy mieć pewności, że nasz dom jest dla nas bezpieczny, ale i nie będziemy mogli korzystać ze wszystkich przywilejów, które nam przysługują. Jednym z nich jest uzyskanie odszkodowania za szkody poniesione np. w związku z usterką domu. Jeśli nie będziemy mieli ważnego przeglądu technicznego, ubezpieczyciel nie wypłaci nam należnych pieniędzy.

Kiedy wykonać obowiązkowy przegląd techniczny domu?

Według art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma obowiązek wykonania okresowego przeglądu technicznego budynku:

  • raz do roku (roczny przegląd budynku)
  • raz na 5 lat (pięcioletni przegląd budynku)
  • raz na pół roku (dla budynków o powierzchni zabudowy, która przekracza 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2).

Przegląd techniczny domu. Co musi sprawdzić rzeczoznawca budowlany?

Podczas obowiązkowego rocznego przeglądu budynku mieszkalnego rzeczoznawca budowlany musi sprawdzić i ocenić aktualny stan techniczny budynku. Podczas oględzin ekspert powinien w szczególności zwrócić uwagę na zamontowane w budynku instalacje, w tym instalację gazową i elektryczną oraz przewody wentylacyjne, spalinowe i kominowe. Poza tym podczas rocznego obowiązkowego przeglądu technicznego domu musi być oceniona stabilność budynku, nośność jego konstrukcji i poszczególnych części domu, np. dachu, ścian, fundamentów i podpiwniczenia.

Podczas pięcioletniego przeglądu technicznego budynku rzeczoznawca budowlany musi sprawdzić stan i przydatność wszystkich przyłączonych w budynku instalacji, ich osprzętu, a także zabezpieczeń od porażeń i uziemienia. Dotyczy to przede wszystkim instalacji piorunochronnej, elektrycznej i wentylacji. Poza tym obowiązkowo rzeczoznawca budowlany musi ocenić ogólny stan techniczny budynku i jego przydatność do użytkowania.

Doraźny przegląd techniczny domu

Przegląd techniczny budynku mieszkalnego ma nie tylko upewnić nas w przekonaniu, że możemy bezpiecznie użytkować budynek, ale i uświadomić nam, jakie naprawy są konieczne do przeprowadzenia w domu. Żeby mieć pewność, że oględziny zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty w dziedzinie budownictwa. Tylko rzeczoznawca budowlany z odpowiednimi kwalifikacjami da nam pewność, że przegląd techniczny jest miarodajny.

Oprócz obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych możemy mieć także do czynienia z dodatkowymi badaniami technicznymi uwarunkowanymi aktualnym stanem nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których doszło do uszkodzenia którejś z części budynku lub naruszenia jego konstrukcji nośnej spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Doraźny przegląd techniczny przeprowadzony przez rzeczoznawcę budowlanego powinien w tym przypadku wyeliminować sytuację, w której mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców domu. Do czynników, które zaliczamy jako okoliczności sprzyjające usterkom budowlanym, należą m.in.: intensywne opady deszczu i spowodowane nimi podtopienia, silny wiatr, powódź, wyładowania atmosferyczne, pożary, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, zjawiska na jeziorach i morzach. Jeśli np. podczas intensywnej burzy doszło do uszkodzenia któregoś z elementów budynku lub mamy podejrzenie, że mogło do tego dojść, dla własnego bezpieczeństwa warto zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie przeglądu technicznego i sporządzenie ekspertyzy budowlanej.

Uwaga! W taki sam sposób postępujemy w przypadku wykrycia błędów budowlanych. W tym przypadku rzeczoznawca budowlany powinien przeprowadzić oględziny budynku, wskazać zmiany w jego strukturze i w ekspertyzie budowlanej zasądzić potrzebny remont.

Bez przeglądu technicznego budynku nie dostaniesz odszkodowania!

W wielu przypadkach, jeżeli nasz dom jest ubezpieczony, w których doszło do uszkodzenia budynku w wyniku czynników zewnętrznych, mamy prawo do odszkodowania. Niestety nawet pełne ubezpieczenie budynku nie będzie wystarczające, jeżeli nie będziemy posiadali ważnego przeglądu technicznego domu. Spowodowane to jest obowiązkiem, który ciąży na właścicielach domów jednorodzinnych. Ubezpieczyciele, weryfikując nasze dokumenty odszkodowawcze, będą zatem wymagali od nas przedłożenia aktualnego przeglądu technicznego domu. Jeżeli nie będziemy go posiadali, to nawet w przypadku wyraźnych okoliczności uprawniających nas do poboru odszkodowania ubezpieczyciel odmówi nam świadczenia.

Powiązane wpisy

Klinkier ciągle w modzie – innowacyjne płytki KLINKIERO

admin

Jak przygotować mieszkanie do ozonowania?

admin

Jak przebiega przygotowanie projektu zagospodarowania działki?

admin