Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Dom Lifestyle

Co warto wiedzieć o operacie szacunkowym nieruchomości?

Bank udzielając kredytu hipotecznego musi się odpowiednio zabezpieczyć. Podstawowym zabezpieczeniem każdego banku w przypadku kredytu hipotecznego jest nieruchomość.  Przed podjęciem ostatecznej decyzji o udzieleniu zobowiązania kredytowego bank będzie chciał zweryfikować wartość rynkową nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Dowiedz się czym jest wycena nieruchomości i czy konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest oszacowaniem rynkowej wartości nieruchomości dokonanym na potrzeby zabezpieczenia zobowiązania kredytowego. W zależności od rodzaju danej nieruchomości a zwłaszcza od procedur obowiązujących w danym banku wyróżniamy wycenę nieruchomości uproszczoną oraz wycenę dokonaną w formie operatu szacunkowego. Wycena uproszczona to nic innego jak opinia o wartości nieruchomości sporządzona po kontroli stanu nieruchomości wraz z weryfikacją cen transakcyjnych nieruchomości. Stosuje ją część banków np. w przypadku mieszkań dla stosunkowo niewysokich kwot udzielanego kredytu.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest pełną wyceną nieruchomości sporządzoną w formie pisemnej wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. W świetle prawa operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, który może m.in. posłużyć jako dowód w sprawach sądowych i urzędowych. Operat szacunkowy musi zostać wykonany w sposób jak najbardziej szczegółowy, co pozwoli zapobiec dokonywaniu dodatkowych ustaleń odnośnie wartości nieruchomości. Operat nie może bazować jedynie na dokumentach dotyczących wycenianej nieruchomości, lecz powinien także zawierać odpisy z księgi wieczystej czy wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości a wszelkie dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Operat szacunkowy (czyli wycena nieruchomości) jako dokument urzędowy poza zabezpieczeniem banku przed udzieleniem kredytu jest też szczególnie przydatny w przypadku zbywania i nabywania nieruchomości, gdyż pozwala w niezwykle szczegółowy sposób ustalić wartość rynkową domu lub lokalu mieszkalnego a co za tym idzie pomoże wynegocjować warunki transakcji satysfakcjonujące obie strony. Ponadto operat szacunkowy nieruchomości przydaje się również przy określaniu wartości podatku, odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, wysokości czynszu najmu  a nawet przy dziale spadku.

Koszt wykonania operatu szacunkowego uzależniony jest głównie od rodzaju danej nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest ważny przez 12 miesięcy. Po pływie tego okresu czasu nie zawsze jest konieczne przygotowanie kolejnego operatu, często wystarczy bowiem potwierdzenie aktualności istniejącej już wyceny. Co istotne obecnie banki akceptują operaty szacunkowe sporządzone przez każdego rzeczoznawcę majątkowego posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Jak widać wycena nieruchomości wykonana przez profesjonalistę jest często konieczna dla sfinalizowania wielu transakcji.

Powiązane wpisy

Domowa i profesjonalna pielęgnacja dywanów

admin

5 najczęstszych problemów z nowymi butami

admin

Dlaczego warto zdecydować się na korony cyfrowe?

admin