Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Zdrowie

Jak przygotować pacjenta do zabiegu implantologicznego?

Implantologia jest jedną z nowoczesnych dziedzin stomatologii. Polega ona na w pełni profesjonalnym oraz zaawansowanym uzupełnianiu braków w uzębieniu. Specjaliści mający odpowiednie kwalifikacje dają nadzieję osobom, które z różnych przyczyn utraciły swoje naturalne zęby. W miejsce korzenia utraconego zęba wszczepia się niewielki implant wykonany z tytanu, który jest biokompatybilny z organizmem człowieka. Wszczepienie implantów pozwala na odbudowę pojedynczych zębów. Co więcej, implanty chronią przed przed stopniowym zanikaniem kości, która otacza brakujący naturalny ząb.

Przeprowadzanie takiego zabiegu wymaga odpowiedniego przeszkolenia ze strony stomatologa, ale także fachowej pomocy ze strony pomocnika. Dlatego też ważne jest odpowiednie przeszkolenie asystentek implantologicznych, które umożliwi efektywne wspomaganie specjalisty przeprowadzającego zabieg. Warszawskie Centrum Szkoleniowe Dental Skills Institute wychodzi naprzeciw potrzebom stomatologów specjalizujących się w implantologii i od lat w swojej ofercie posiada szkolenie „Profesjonalna asysta implantologiczna”. Zajęcia skierowane są do asystentek/ów oraz higienistek/ów stomatologicznych pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu implantologii i przygotowania zabiegów implantologicznych.

Obok kwestii sterylności gabinetu, procedury wszczepiania implantów, omówieniu i zaprezentowaniu poszczególnych sprzętów i instrumentarium, dużą uwagę podczas szkolenia poświęca się tematowi przygotowania pacjenta do zabiegu.

U pacjentów zgłaszających się w celu leczenia implantologicznego obserwuje się dość często zły stan zdrowia jamy ustnej wynikający z braku należytej dbałości o uzębienie i higienę. Zadaniem higienistki stomatologicznej jest edukacja w zakresie higieny jamy ustnej. Aby leczenie implantologiczne zakończyło się powodzeniem konieczne jest takie zmotywowanie pacjenta, aby zaczął stosować się do zaleceń w zakresie higieny jamy ustnej, a do tego potrzebne jest zbudowanie właściwej relacji z pacjentem, popartej zaufaniem i pewnością, że znalazł się w rękach specjalistów, którzy zrobią wszystko, by mu pomóc.

Implantologia, tak jak większość zabiegów chirurgicznych, należy do tych szczególnych działań stomatologii odbieranych przez pacjenta jako bardzo skomplikowane, wiążące się z ogromnym bólem, strachem i stresem. Rolą całego zespołu implantologicznego jest nie tylko przeprowadzenie zabiegu, ale odpowiednia komunikacja z pacjentem przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie, ale również po zakończeniu, podczas np. wizyt kontrolnych.

Już przed samym wejściem do gabinetu pacjent powinien być poinformowany o konieczności zdjęcia ubrania wierzchniego oraz dokładnego umycia zębów. Asystentka stomatologiczna powinna również opowiedzieć pacjentowi o zasadach panujących w gabinecie.

Jama ustna człowieka, poprzez obecność drobnoustrojów, jest siedliskiem bakterii, dlatego utrzymanie sterylności jest niezwykle trudne. Pierwszym ważnym krokiem powinna być dezynfekcja jamy ustnej pacjenta roztworem przygotowanym przez asystentkę, a następnie ubranie pacjenta w sterylną odzież (czepek, sterylną chustę i fartuch) oraz zdezynfekowanie skóry wokół ust pacjenta.

Kiedy pacjent jest odpowiednio przygotowany, zabieg może być rozpoczęty. Podczas zabiegu asystentka powinna zwrócić szczególną uwagę na zachowania pacjenta i zasugerować skupionemu na swojej pracy lekarzowi, że np. pacjent zaczął odczuwać ból i konieczne jest dodanie środka znieczulającego lub po prostu poprosić lekarza o chwilowe przerwanie zabiegu.

Należy pamiętać, że profesjonalne asystowanie to jeden z ważniejszych elementów takiej operacji, a wzajemne zaufanie i współpraca zespołu implantologicznego jest kluczem do sukcesu w leczeniu, stąd profesjonalne szkolenie dla asystentek to doskonała inwestycja w przyszłość gabinetu stomatologicznego.

Powiązane wpisy

Dlaczego ciągle się kłócą? Konflikty między rodzeństwem – reagować czy nie?

admin

USG tarczycy – kto powinien poddać się badaniu

admin

Czym różnią się uzależnienia od substancji psychoaktywnych od uzależnień behawioralnych

admin