Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości

Kategoria : Dom

Dom

Jak przebiega przygotowanie projektu zagospodarowania działki?

admin
Jednym z kluczowych dokumentów, jakie muszą zostać przedstawione przed otrzymaniem pozwolenia na budowę, jest projekt zagospodarowania działki. Nie ma tu znaczenia, czy działka będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego, czy decyzją o warunkach zabudowy – w obu tych przypadkach sporządzenie go jest konieczne. Bez projektu dokumentacja będzie niekompletna,...