Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Technologie

Antresole i pomosty magazynowe, czyli o efektywnym wykorzystaniu powierzchni składowania

Coraz częściej przedsiębiorcy muszą mierzyć się z niewystarczającą ilością przestrzeni magazynowej. Wynika to między innymi z dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego. Niektóre firmy decydują się na wybudowanie nowej hali magazynowej lub rozbudowanie już istniejącej. Wiąże się to jednak ze sporymi kosztami. Warto więc najpierw sprawdzić, czy efektywnie wykorzystujemy całą przestrzeń w naszym magazynie. Chodzi mianowicie o to, czy poprawnie zagospodarowaliśmy przestrzeń pionową budynku.

Prosty sposób na pomnożenie dostępnej przestrzeni magazynowej

Przedsiębiorcy szukający sposobów na redukcję kosztów powinni rozważyć zainwestowanie w wielopoziomową zabudowę magazynową. Pomocne będą tu antresole i pomosty magazynowe, które umożliwiają pozyskanie dodatkowej powierzchni. Zanim się na to zdecydujemy, należy wziąć pod uwagę kilka czynników wpływających na koszt tego typu inwestycji. W przypadku antresoli magazynowej, na której ulokujemy stanowisko pracy, musi ona spełniać określone normy prawne. Taka wielopoziomowa zabudowa wymaga przeważnie projektu budowlanego zgodnego z przepisami BHP. Kolejną kwestią jest maksymalne dopuszczalne obciążenie, które będzie przenoszone przez podest roboczy. W przypadku tych konstrukcji nie wolno oszczędzać. Najlepiej skorzystać z usług doświadczonej firmy, która nie tylko zaopatrzy nas w pomosty i antresole magazynowe, ale również zajmie się ich montażem i serwisem. Nawiązanie współpracy z takim przedsiębiorstwem jest optymalnym rozwiązaniem.

Zmiany w organizacji magazynu wynikające z budowy antresoli

Już na etapie planowania budowy antresoli magazynowej należy uwzględnić kilka istotnych kwestii. Jest to nośność podłoża, ilość wyjść i dróg ewakuacyjnych, długość przejść ewakuacyjnych oraz ilość sprzętu ppoż. Chodzi przede wszystkim o hydranty i gaśnice. Zgodnie ze § 236 ust. 1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, musimy zadbać o zapewnienie dróg ewakuacyjnych prowadzących z antresoli na zewnątrz budynku lub ewentualnie do sąsiedniej strefy pożarowej. Natomiast § 236 ust. 6. powyższego rozporządzenia dokładnie określa wymaganą ilość i szerokość takich dróg i przejść ewakuacyjnych. Z kolei § 237 dotyczy maksymalnej dozwolonej długości przejścia ewakuacyjnego. Aby uniknąć jakichkolwiek niedociągnięć, najlepiej zdać się na pomoc profesjonalistów, którzy doradzą nam już na etapie planowania budowy antresoli magazynowej.

Jakie wymagania techniczne powinien spełniać pomost magazynowy?

Musi on przede wszystkim zapewnić optymalną szerokość korytarzy roboczych. Zanim podejmiemy decyzje o rozmieszczeniu antresoli i pomostu, musimy uwzględnić możliwości operacyjne naszych wózków widłowych. Wybierając pomost magazynowy, powinniśmy dopasować do go wymiarów naszej floty pojazdów. W przeciwnym razie obsługa pomostu w sposób bezpieczny będzie niemożliwa. Wiąże się ona z operacjami rozładunku i załadunku towaru na pomost z poziomu posadzki magazynu. Słupy pomostowe zazwyczaj są kotwione na głębokość co najmniej 150 mm. Podłoże pod takim pomostem musi cechować się wytrzymałością na ściskanie o wartości co najmniej 25 N/mm2. Musi to więc być podłoże betonowe o klasie minimum C20/25. Duże znaczenie ma także odległość od podłogi do pierwszego poziomu pomostu. Wpływa ona na ryzyko wyboczenia słupów nośnych. W przypadku dużej odległości od podłoża wytrzymałość słupów na wyboczenia ulega pogorszeniu i tym samym zmniejszy się nośność konstrukcji.

Zamontowanie antresoli i pomostów magazynowych pozwala nam efektywnie zwiększyć przestrzeń składowania w naszym magazynie. Rosnące zainteresowanie tym rozwiązaniem wynika przede wszystkim z jego stosunkowo niskich kosztów w porównaniu do alternatywnych metod. Zarówno rozbudowa magazynu, jak i budowa nowej hali magazynowej będzie nas kosztowała o wiele więcej, szczególnie po doliczeniu kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych pracowników.

Powiązane wpisy

Fotowoltaika w dużych miastach – postaw na OZE

admin

Męska depilacja, czyli niezbędnik współczesnego faceta

admin

Maszyny do pakowania w folię termokurczliwą – do małych, średnich i dużych zapotrzebowań

admin