Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Biznes

Zwiększ efektywność analizy danych w twojej firmie!

Stwierdzenie, że biznes opiera się głownie na informacji i to ona stanowi o przewadze jednej firmy nad drugą, znane jest od dawna jako motto biznesu. Bez informacji trudno byłoby sobie wyobrazić efektywną sprzedaż, osiąganie przewagi konkurencyjnej czy pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla swoich produktów czy usług. Dlatego aby sprawnie zarządzać firmą, należy być jak najlepiej poinformowanym. Chodzi tu nie tylko o trendy panujące na rynku czy działania konkurencji. Kluczowe są również informacje na temat funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.

Analiza danych dla prowadzenia biznesu

Bez wiarygodnych danych i jeszcze lepszej analizy wszystkich procesów zachodzących w firmie trudno wyobrazić sobie sprawne zarządzanie i planowanie kolejnych działań. Analiza wyników finansowych, raportowanie sprzedaży produktów czy usług, wszelkich innych wskaźników określających efektywność firmy decyduje o jej powodzeniu. Do tego niezbędne są nowoczesne rozwiązania technologiczne, zintegrowane systemy analizy danych oparte na informacjach płynących z każdego działu firmy. Podstawą jest zwykle raportowanie sprzedaży, bo to sprzedaż przekłada się bezpośrednio na zyski, a to tylko część operacji wykonywana przez nowoczesne oprogramowania.

Analiza danych nie tylko umożliwia podejmowanie strategicznych dla firmy decyzji, zwiększenie sprzedaży i tym samym zysku, ale umożliwia również zwiększenie efektywności pracy poszczególnych działów firmy, a zwłaszcza tych, które wpływają bezpośrednio na wielkość sprzedaży, czyli departamentu marketingu, zarządzania relacjami z klientami, działów produkcji. Analiza danych finansowych oparta na zachowaniach klienta to kolejny obszar informacji ważnych dla firmy. Przekłada się on bowiem bezpośrednio na tworzenie kanałów komunikacji z klientem, tworzenie nowych obszarów zbytu i optymalizację zakupów.

Ogromną wartością analizy danych jest jej oddziaływanie w czasie rzeczywistym. Trafna diagnoza na podstawie zgromadzonych informacji umożliwia błyskawiczną reakcję i optymalizację produkcji, zakupów i sprzedaży, tak by zminimalizować straty.

Program do raportowania wyników finansowych

FlexiReporting to przykład zintegrowanego programu przeznaczonego do raportowania wyników finansowych. Dostarcza on managerom firmyinformacje niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowania i funkcjonowania firmy. Aplikacja umożliwia budżetowanie, ale i prognozowanie biznesowe oparte o określone przesłanki.

Program do raportowania wyników finansowych automatycznie generuje informacje na podstawie danych zaimportowanych wcześniej z poszczególnych systemów źródłowych. Umożliwia połączenie w jednym miejscu i w jednym raporcie wszystkich danych:

  • finansowych,
  • sprzedażowych,
  • operacyjnych.

Porównuje je z wcześniejszymi wynikami, budżetami oraz prognozami dla firmy. Raportowanie danych finansowych otrzymuje się w dowolnej konfiguracji, w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub narastającym. Program radzi sobie doskonale, stosując przeliczniki różnych walut, dlatego łatwo może skorzystać z niego również firma funkcjonująca na rynku międzynarodowym.

FlexiReporting przeznaczony jest do zarządzania firmą, zatem dostęp do niego otrzymują upoważnieni do tego managerowie. Jednak i tutaj program umożliwia indywidualne podejście do prawa wglądu czy ingerencji, bowiem każdy z upoważnionych pracowników może widzieć tylko te dane, które są mu bezpośrednio potrzebne i do których otrzymał dostęp.

W zarządzaniu przedsiębiorstwem niezbędna jest właściwa analiza danych, która pozwoli trafnie zdiagnozować zarówno mocne, jak i słabsze strony w naszej firmie. Pozwoli również podjąć stosowne kroki w celu poprawienia jej funkcjonowania. Nowoczesne oprogramowanie do gromadzenia i opracowywania danych pozwoli jeszcze efektywniej wykorzystywać informacje o działalności naszego przedsiębiorstwa, pozwoli wyznaczać i realizować krótko- i długoterminowe cele, a tym samym będzie stymulować rozwój.

 

Powiązane wpisy

Jakie zasady stosować przy współpracy z biurem rachunkowym?

admin

Najważniejsze zasady oszczędzania pieniędzy i budowania finansowej stabilności

admin

Co jest bardziej przydatne dla firmy – rachunkowość czy księgowość

admin