Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Biznes

Jak wygląda szkolenie ADR i komu jest potrzebne?

Umowa ADR to Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 roku. Kurs ADR wszedł w życie w Polsce w roku 1975. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych i zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków w zakresie przewozu tego typu środków. Szkolenie ADR pozwala na otrzymanie niezbędnych kompetencji i zgód, które umożliwią pracę w sekcji transportu materiałów niebezpiecznych oraz zapewnią wiedzę na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

przepisy ADR

W rozumieniu umowy ADR materiałem niebezpiecznym jest każdy materiał, którego przewóz jest zabroniony lub dopuszczony na warunkach określonych prawnie (m.in. materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze, gazy, materiały żrące).

Kto musi ukończyć kurs?

Kurs jest dostępny dla każdej osoby, która w chwili przystąpienia do niego ma ukończone 21 lat oraz posiada prawo jazdy kat. B, C lub C+E. Takie szkolenie niezbędne jest dla każdego, kto w swojej działalności zajmuje się przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych lub załadunkiem i rozładunkiem tego typu towarów. Podczas kursu kierowca otrzymuje wiedzę w zakresie:

 • głównych rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić podczas transportu,
 • działań zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa,
 • informacji na temat odpowiedzialności cywilnej,
 • przeznaczenia i działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • zasad ładowania razem,
 • zasad prawidłowego oznakowania pojazdu.

Gdzie można odbyć szkolenie i jak ono wygląda?

Kurs ADR przeprowadzają specjalne ośrodki szkolenia kierowców, które prowadzą działalność w zakresie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz posiadają niezbędny wpis do rejestru przedsiębiorców. Rozróżniamy dwa rodzaje kursu: kurs początkowy dla osób ubiegających się po raz pierwszy o uprawnienia, kurs doskonalący dla osób przedłużających / odnawiających swoje nadal jeszcze ważne uprawnienia. W ramach powyższych kursów przeprowadza się następujące szkolenia:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas tzw. podstawy,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
  szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Kursy obejmują sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych.

Czas trwania kursu wynosi 24 godziny lekcyjne w przypadku szkolenie podstawowego, 16 godzin lekcyjnych szkolenie w zakresie przewozu specjalistycznego w cysternach, 8 godzin szkolenia specjalistyczne dla klas 1 oraz 7. Cena szkolenia podstawowego waha się w zależności od ośrodka w granicach 400-600 zł (dane z 2018r.).

Po kursie należy przystąpić do egzaminu przeprowadzanego w formie testu pisemnego, składającego się z 30 pytań testowych (podstawy) czas na udzielenie odpowiedzi to 60 minut. Aby egzamin uznać za zaliczony, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 20 pytań (2/3 poprawnych odpowiedzi). W sytuacji, w której osoba przystępująca do egzaminu nie zaliczy go, może skorzystać z kolejnych egzaminów poprawkowych, w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

audyt w zakresie ADR

Zdany egzamin – i co dalej?

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu kursantowi wydawane jest zaświadczenie ADR, które daje mu możliwość przewozu materiałów niebezpiecznych. Wydawane jest ono przez właściwego marszałka w języku polskim i angielskim na okres 5 lat, dzięki czemu obowiązuje ono we wszystkich krajach objętych Umową ADR (48 państw), czyli praktycznie na terenie całej Unii Europejskiej. Kursant dodatkowo musi ponieść opłatę 50 zł za wydanie zaświadczenia oraz opłatę 0,50 zł za wpis do Centralnej Ewidencji Kierowców. Egzamin musi zostać zdany w terminie 6 miesięcy po ukończeniu kursu (w przeciwnym wypadku uprawnienia wygasają). Po upływie okresu ważności zaświadczenia ADR możliwe jest jego przedłużenie, jednakże w takiej sytuacji ponownie należy ukończyć kurs ADR (w większości ośrodków kurs udoskonalający jest znacznie tańszy), w okresie 12 miesięcy przed końcem aktualnych uprawnień.

Kurs ADR jest niezbędny jeśli w swoim zawodzie zamierzamy zajmować się przewozem materiałów niebezpiecznych. Można wykonać go w każdym ośrodku szkolenia kierowców, który prowadzi kursy w tym zakresie. Zaświadczenie ADR, które jest otrzymywane po zdaniu egzaminu pisemnego, ważne jest przez 5 lat, można z niego korzystać na terenie praktycznie całej Unii Europejskiej, a na 12 miesięcy  przed upływie terminu ważności możemy postarać się o jego przedłużenie.

Powiązane wpisy

Jakie zasady stosować przy współpracy z biurem rachunkowym?

admin

Jakie suplementy w żywieniu świń warto stosować zimą?

admin

Praca sezonowa za granicą – na czym polega i jaką można dostać w Holandii?

admin