Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Technologie

Popularne skróty klawiszowe w Windows, Word, Excel i Photoshop

Skróty klawiszowe to specjalne kombinacje klawiszy, które pozwalają na szybkie i efektywne wykonywanie często wykonywanych czynności. W artykule przedstawiamy najważniejsze skróty klawiszowe dla systemów operacyjnych Windows 10 oraz Mac, oraz najczęściej używane skróty w popularnych programach pakietu Microsoft Office, takich jak Word i Excel, oraz programie graficznym Photoshop.

Skróty klawiszowe Windows 10

Oto kilka przydatnych skrótów klawiszowych dla systemu Windows 10:

 • Windows Key + L : blokada ekranu
 • Windows Key + D : przełączenie do pulpitu
 • Windows Key + E : otwarcie Eksploratora plików
 • Windows Key + S : wyszukiwanie
 • Windows Key + I : otwarcie ustawień systemu
 • Alt + Tab : przełączanie między otwartymi aplikacjami
 • Ctrl + Shift + Esc : otwarcie Menedżera zadań
 • Ctrl + C : kopiowanie
 • Ctrl + V : wklejanie
 • Ctrl + Z : cofnięcie
 • Ctrl + Y : przywrócenie cofniętej akcji
 • Ctrl + S : zapisanie
 • Ctrl + F : otwiera okno wyszukiwania w aplikacji lub przeglądarce

Skróty klawiszowe Mac

 • Command + Space : wyszukiwanie
 • Command + Tab : przełączanie między otwartymi aplikacjami
 • Command + H : ukrycie bieżącej aplikacji
 • Command + M : zminimalizowanie bieżącej aplikacji
 • Command + Q : zamknięcie bieżącej aplikacji
 • Command + W : zamknięcie bieżącego okna
 • Command + Shift + 3 : zrzut ekranu całego ekranu
 • Command + Shift + 4 : zrzut ekranu wybranego obszaru
 • Command + Shift + 4 + Space : zrzut ekranu okna
 • Command + C : kopiowanie
 • Command + V : wklejanie
 • Command + Z : cofnięcie
 • Command + Y : przywrócenie cofniętej akcji
 • Command + S : zapisanie

Skróty klawiszowe Word

 • Ctrl + N : otwarcie nowego dokumentu
 • Ctrl + O : otwarcie istniejącego dokumentu
 • Ctrl + S : zapisanie dokumentu
 • Ctrl + P : drukowanie dokumentu
 • Ctrl + C : kopiowanie zaznaczonego tekstu
 • Ctrl + X : wycięcie zaznaczonego tekstu
 • Ctrl + V : wklejenie tekstu
 • Ctrl + Z : cofnięcie
 • Ctrl + Y : przywrócenie cofniętej akcji
 • Ctrl + B : pogrubienie zaznaczonego tekstu
 • Ctrl + I : pochylenie zaznaczonego tekstu
 • Ctrl + U : podkreślenie zaznaczonego tekstu
 • Ctrl + L : wyrównanie tekstu do lewej
 • Ctrl + R : wyrównanie tekstu do prawej
 • Ctrl + E : wyrównanie tekstu do środka
 • Ctrl + J : wyrównanie tekstu do obu stron

Skróty klawiszowe Excel

Oto kilka przydatnych skrótów klawiszowych dla programu Microsoft Excel:

 • Ctrl + Shift + F : otwiera okno formatowania komórek
 • Ctrl + Shift + : : wstawia aktualną godzinę w komórce
 • Ctrl + N : otwarcie nowego skoroszytu
 • Ctrl + O : otwarcie istniejącego skoroszytu
 • Ctrl + S : zapisanie skoroszytu
 • Ctrl + P : drukowanie skoroszytu
 • Ctrl + C : kopiowanie zaznaczonych komórek
 • Ctrl + X : wycięcie zaznaczonych komórek
 • Ctrl + V : wklejenie zawartości schowka do komórek
 • Ctrl + Z : cofnięcie
 • Ctrl + Y : przywrócenie cofniętej akcji
 • Ctrl + B : pogrubienie zawartości komórek
 • Ctrl + I : pochylenie zawartości komórek
 • Ctrl + U : podkreślenie zawartości komórek
 • Ctrl + L : wyrównanie zawartości komórek do lewej
 • Ctrl + R : wyrównanie zawartości komórek do prawej
 • Ctrl + E : wyrównanie zawartości komórek do środka
 • Ctrl + J : wyrównanie zawartości komórek do obu stron
 • F2 : edycja zawartości komórki
 • F5 : otwarcie okna „Idź do”
 • Shift + F5 : otwarcie okna „Znajdź i zamień”
 • Alt + Enter : dodanie nowego wiersza do komórki
 • Ctrl + Shift + L : filtrowanie danych
 • Ctrl + Shift + 7 : stworzenie komentarza
 • Ctrl + Shift + + : dodanie nowego wiersza lub kolumny
 • Ctrl + Shift + - : usunięcie wiersza lub kolumny
 • Ctrl + Shift + F : otwarcie okna „Formatuj jako tabelę”
 • Ctrl + Shift + * : zaznaczenie wszystkich komórek w aktywnym obszarze
 • Ctrl + Shift + ~ : formatowanie liczb jako dziesiętne
 • Ctrl + Shift + $ : formatowanie liczb jako waluty
 • Ctrl + Shift + % : formatowanie liczb jako procenty

Skróty klawiszowe Adobe Photoshop

Powiązane wpisy

Konsekwencje samodzielnego niszczenia dokumentów 

admin

Jak pobrać film z CDA?

admin

Piękny uśmiech na co dzień, czyli zdradzamy sekrety stomatologii estetycznej

admin